Mesiac ŽŠR

Home>Mesiac ŽŠR

AKTIVITA 1:  MESIAC ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY.

  1. Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej Žilina

2. Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole technickej Námestovo

 

3. Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole lesnícka a drevárska

J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok

 

4.  Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb Čadca

 

6. Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb

na vidieku v Žiline

8. Žiacka školská rada pri Strednej odbornej škole pedagogickej, Turčianske Teplice

9. Žiacka školská rada pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií Kysucké Nové Mesto

10. Žiacka školská rada pri Súkromnej strednej odbornej škole, Žilina

12. Žiacka školská rada pri Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej, Ružomberok

14. Žiacka školská rada pri Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši

15.  Žiacka školská rada pri Obchodnej  akadémii Dušana Metoda Janotu v Čadci

16.  Žiacka školská rada pri Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

17.  Žiacka školská rada pri Gymnáziu Varšavská cesta 1, Žilina

18. Žiacka školská rada pri Gymnáziu Turzovka

19.  Žiacka školská rada pri  Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha, Martin

 

Aktivita: Foto ŽŠR boduje

V tejto kategórií žiacka školská rada získavala na facebooku k fotografií ŽŠR “lajky” a tá , ktorá získala najviac “lajkov” na Konferencií ŽŠR 19.12.2018 získa Cenu like . Tak bola možnosť podporiť svojim lajkovaním žiacku školskú radu v čase od 12.-16.11.2018 a tým zviditeľniť žiacku školskú radu.

Výsledok:  3216 lajkov v čase od 12.-16.11.2018.
6432 oči videlo šikovných mladých ľudí, ktorí pracujú v žiackych školských radách na stredných školách a zapojili sa do tejto časti Olympiády.

Foto súťaž je súčasťou aktivity „Olympiáda žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja 2018“, ktorú realizuje RMŽK – Rada mládeže Žilinského kraja . Aktivita je realizovaná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

 

VÝZVA:

Cieľ aktivity: aktívne zviditeľniť činnosť členov žiackej školskej rady na škole aj v širšej komunite mesta.

Súčasťou MESIACA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY budú nasledovné 4 aktivity:

Teambuilding pre členov ŽŠR.

ŽŠR pre žiakov školy.

Škola aktívna v meste.

Fotka ŽŠR boduje.

O aktivitách viac:

1/ Teambuilding pre členov ŽŠR. Členovia ŽŠR zrealizujú aktivitu na spoznanie členov, budovanie vzťahov a pod.

2/ ŽŠR pre žiakov školy. Členovia ŽŠR zrealizujú aktivitu, počas ktorej sa zviditeľní ŽŠR na škole. Cieľom je, aby žiaci poznali členov žiackej školskej rady.

3/ Škola aktívna v meste. ŽŠR v spolupráci so spolužiakmi resp. s pedagógmi zrealizuje zaujímavú a prínosnú aktivitu na území mesta, kde sa zviditeľní pred obyvateľmi mesta. ŽŠR aktivitu koordinuje.

Formy, spôsob, čas trvania, nápaditosť a kreativita je na členoch žiackej školskej rady.

Zo všetkých týchto 3 aktivít je potrebné urobiť jeden VLOG (Video blog). Vo VLOGU okrem iného bude uvedený aj počet zapojených osôb do jednotlivých aktivít.

Hodnotenie aktivít na vlogoch:

1/ Zapojená ŽŠR doručí VLOG v rozsahu max.10 minút do 5.12.2018 cez http://www.uschovna.cz/ na e-mailovú adresu rmzk@rmzk.sk

Doručené vlogy bude hodnotiť 7 členná porota (zástupcovia: RMŽK, KSP, VÚC, škôl).

Komisia vyberie max. 10 vlogov a tie postúpia na prezentáciu na Konferencii ŽŠR, ktorá bude 19.12.2018 v Kongresovej sále VÚC v Žiline.

Ohodnotené videá tu získajú   Cenu poroty.  A zároveň počas konferencie bude môcť každý z účastníkov udeliť body na prezentované vlogy. Výsledkom bude získanie Ceny sympatie.

4/ Fotka ŽŠR boduje.  ŽŠR doručí zaujímavú fotku kolektívu ŽŠR školy. Fotka ŽŠR bude uverejnené na facebooku  RMŽK. Úlohou ŽŠR bude získať čo najviac „like“ k fotke svojej ŽŠR, čím sa môže zviditeľniť  ŽŠR.

Fotografiu je potrebné doručiť  najneskôr do 7.11.2018 na e-mail rmzk@rmzk.sk . Do tela mailovej správy je potrebné uviesť text: „Žiacka školská rada pre škole( doplniť názov školy) súhlasí so zverejnením a použitím fotografie na sociálnej siete Facebook“.  Všetky doručené fotografie budú zverejnené v týždni od 12.- 16.11.2018, kedy bude možné získavať „like“.  Po tomto termíne už ďalšie „like“( páči sa mi) nebudú pripočítavané.

Víťazná ŽŠR získa Cenu like, ktorá jej bude udelená na konferencii ŽŠR 19.12.2018