Šírime radosť-pomáhame

Home>Šírime radosť-pomáhame

AKTIVITA 2:  ŠÍRIME RADOSŤ- POMÁHAME

Súťažné výstupy:

5. Žiacka školská rada pri SOŠ strojníckej Kysucké Nové Mesto

*

6 Žiacka školská rada pri SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina

*

7. Žiacka školská rada pri SOŠ DaS Krásno nad Kysucou

*

8. Žiacka školská rada pri SOŠ pedagogickej Turčianske Teplice

*
9.Žiacka školská rada pri Stredne priemyselnej škole informačných technológií Kysucké Nové Mesto

9.Žiacka školská rada pri Stredne priemyselnej škole informačných technológií Kysucké Nové Mesto- PPT

*

11. Žiacka školská rada pri SPŠ stavebná v Žiline

*

12. Žiacka školská rada pri SZŠ Márie Terézie Schererovej, Ružomberok

*

13. Žiacka školská rada pri SZŠ Liptovský Mikuláš


*

14. Žiacka školská rada pri Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši

*

15. Žiacka školská rada pri Obchodnej akadémii D.M. Janotu Čadca- foto

15. Žiacka školská rada pri Obchodnej akadémii D.M. Janotu Čadca+ video

*

16. Žiacka školská rada pri Obchodnej akadémii L. Mikuláš

*

18. Žiacka školská rada pri Gymnáziu Turzovka

*

20. Žiacka školská rada pri Súkromnom gymnáziu , Oravská 11, Žiline

 

 

 

 

VÝZVA

Počas trvania Olympiády ŽŠR má prihlásená ŽŠR možnosť v spolupráci so spolužiakmi a vedením školy zrealizovať vo svojom okolí originálnu aktivitu, ktorá bude mať charitatívne poslanie.

Cieľom aktivity je motivovať ľudí k pomoci slabším, chorým, opusteným, smutným. Proste ľuďom, ktorí sú viac odkázaní na pomoc druhých ako ja sám.

Formy, metódy, osoby ktorým sa rozhodnete pomôcť nechávame na kreativite ŽŠR a jej širšieho tímu.

Hodnotenie  aktivity:

Aktivitu je potrebné zrealizovať do 2.12.2018. Po jej zrealizovaní ŽŠR doručí do 5.12.2018 krátku správu z aktivity (max 1A4) + foto. Príp. krátke video na  mail: rmzk@rmzk.sk

Doručené výstupy bude hodnotiť  7 členná porota. Sledovaný bude počet zapojených osôb, rozsah prínosu a kreativita aktivity. Vyhlásenie Ceny pomoci  bude na konferencii 19.12.2018