Domov2018-12-10T17:01:52+00:00

Aktuálne:

Hodnotiaca komisia Olympiády žiackych školských rád 2018

Žilinský samosprávny kraj:

Marta Mravcová

Petra Dubeňová

Krajský stredoškolský parlament:

Dominika Kovačovičová

Rada mládeže Žilinského kraja:

Karina Grobarčíková

Iuventa- Slovenský inštitút mládeže:

Petra Sňahničanová

Zástupca koordinátorov ŽŠR:

Martina Vlčáková

Asociácia krajských rád mládeže:

Tibor Iró

Do Olympiády žiackych školských rád stredných škôl 2018 sa prihlásilo 23 škôl zo Žilinského kraja.

Rada mládeže Žilinského kraja a Krajský stredoškolský parlament

vyhlasuje pre žiacke školské rady 3. ročník

„Olympiády 2018 žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja“

Aktivita je realizovaná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Vyvrcholením Olympiády  bude  finálová Konferencia žiackych školských rád, ktorá sa uskutoční 19.12.2018 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Účastníci Olympiády:

Do Olympiády sa môže zapojiť každá žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR) pôsobiaca na strednej škole na území  Žilinského kraja.

Termín konania Olympiády:

Aktivity Olympiády je možné realizovať od 15. októbra 2018 do 2. decembra 2018

Začíname – pozývame

Priebeh Olympiády: Olympiáda obsahuje viaceré aktivity do ktorých je možné zapojiť sa.  Potrebné je zapojiť sa aspoň do jednej z aktivít. AKTIVITA 1:  MESIAC ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY. Cieľ aktivity: aktívne zviditeľniť [...]