Priebeh Olympiády:

Olympiáda obsahuje viaceré aktivity do ktorých je možné zapojiť sa.  Potrebné je zapojiť sa aspoň do jednej z aktivít.

AKTIVITA 1:  MESIAC ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY.

Cieľ aktivity: aktívne zviditeľniť činnosť členov žiackej školskej rady na škole aj v širšej komunite mesta.

Súčasťou MESIACA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY budú nasledovné 4 aktivity:

1/ Teambuilding pre členov ŽŠR.  2/ ŽŠR pre žiakov školy. 3/ Škola aktívna v meste.

4/ Fotka ŽŠR boduje. Náplň aktivít nájdete TU

AKTIVITA 2:  ŠÍRIME RADOSŤ- POMÁHAME.  Náplň aktivít nájdete TU

PRÉMIOVÁ AKTIVITA.  Náplň aktivít nájdete TU

Prihlásenie do Olympiády:

Do Olympiády sa môže ŽŠR prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formulára: https://lnk.sk/kyJN

Formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 20.10.2018.

Olympiáda beží od 15.10.2018-2.12.2018

Finálová Konferencia žiackych školských rád bude 19.12.2018

V prípade otázok nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu rmzk@rmzk.sk