Víťaz: Školský parlament pri Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha, Martin : na facebooku 239 komentárov, na instagrame 382, spolu 621 komentárov pre školský parlament.

Spolu pre 23 školských parlamentov, ktoré získavali komentáre prišlo 3 249 komentárov ( bez emodži).
Oslovených jedinečných účtov, ktoré fotografie videli na instagrame bolo 25 603 účtov.

ROK 2022

ŠP doručí na mail rmzk@rmzk.sk zaujímavú, kreatívnu fotografiu kolektívu školského parlamentu s krátkym
mottom ŠP a logom s vysvetlením, čo logo symbolizuje.
Fotografie ŠP a motto s logom budú uverejnené na facebooku a instagrame RMŽK. Úlohou ŠP bude získať čo najviac
komentárov k fotke. Komentáre z facebooku a instagramu sa budú sčítavať. Komentáre od rovnakej osoby budú mať
1 hlas. ŠP, ktorý získa najviac komentárov bude odmenený na konferencii.
Fotografiu s mottom je potrebné zaslať na uvedený mail rmzk@rmzk.sk do 13.11.2022.
Súťaž bude bežať od 15.11.2022.-30.11.2022.
Víťazný ŠP získa Cenu komentov, ktorá jej bude udelená na Konferencii ŠP 14.12.2022.

ROK 2020

Prémiová (bonusová) aktivita: FOTO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY S JEJ MOTTOM

ŽŠR doručí na mail rmzk@rmzk. sk  zaujímavú fotografiu kolektívu ŽŠR školy s krátkym mottom ŽŠR, ktorým sa riadi a vystihuje ŽŠR. Fotografie ŽŠR budú uverejnené na facebooku a instagrame RMŽK. Úlohou ŽŠR bude získať čo najviac LIKE k fotke. LIKE z facebooku a instagramu sa budú sčítavať. ŽŠR, ktorá získa najviac LIKE bude odmenená na konferencii. Súťaž bude bežať od 12.-19.11.2020. Fotografiu s mottom je potrebné zaslať na uvedený mail rmzk@rmzk.sk do 10.11.2020.

____________________________________________________________________________________

Rok 2018

Súťažné výstupy:

6. Žiacka školská rada SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku Žilina

9. Žiacka školská rada- Stredná priemyselná škola informačných technológií Kysucké Nové Mesto

14. Žiacka školská rada pri Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši

16. Žiacka školská rada-Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

18. Žiacka školská rada pri ŽŠR Turzovka

20. Žiacka školská rada pri Sukromnom gymnáziu , Oravská 11, Ziline

Výzva

PRÉMIOVÁ AKTIVITA

Prémiová aktivita má za cieľ  získať od mladých ľudí nápad ako by mladý človek propagoval voľby do Európskeho parlamentu.

Zapojená žiacka školská rada na škole zozbiera nápady, akou formou by mladí ľudia motivovali ľudí, aby sa zapojili do volieb do Európskeho parlamentu.

Môže ísť o plagát, video, inú kreatívnu formu.

Nápady s krátkou správou zapojená Žiacka školská rada pošle do 5.12.2018 na e-mail rmzk@rmzk.sk

Doručené nápady budú porotou vyhodnotené a na konferencii získajú Prémiovú cenu.